LA GRANOTA DIGITAL


Número 00 - La Granota;
absurdes aventures de post-crisi

Número 01 - La Granota;
històries de Telemerda
Ben aviat!

Número 02 - La Granota
i altres mites contemporanis
Ben aviat!

Número 03 - La Granota
no es sotmet al control dels poderosos
Ben aviat!

Número 04 - La Granota
i altres símptomes post-vacacionals
Ben aviat!

Número 05 - La Granotaterrorífica

Número 06 - La Granota
Back to the enlightenment

Número 07 - La primavera
la Granota altera

Número 08 - La Granota;
escàndol públic

Número 09 - La Granota en pilotes

Número 10 - La Granota;
què passaria si...?!
Ben aviat!

Número 11 - La Granota 2.0
Ben aviat!

Número 12 - Go to the future!
Ben aviat!